KPSS

6 Temmuz 2010 Salı

KPSS 2010 GÜNCEL OLAYLAR

KPSS 2010 GÜNCEL OLAYLAR 
Kpss sınavında çıkma ihtimali olan siyasi ve güncel olaylar


2010 Dünya Kupası  Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dü-
zenlenecektir.
2010
Dünya Kupası
Güney Afrika Cum.
AB Konseyi 2010 yılını İstanbul’u Avrupa Kültür Başkenti
olarak belirledi.


AB Konseyi
Kültür başkenti
İstanbul
2010 yılı diğer Avrupa Kültür Başkentleri Pech - Macaris-
tan, Essen - Almanya'dır.
Cüneyt Selimoğlu bildirdi. Teşekkürler

BM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda, Türkiye
2009-2010 dönemleri için  BM Güvenlik Konseyi geçici
üyesi.
BM Güvenlik Konseyi
2009-2010
Türkiye
2009 Nobel Barış ödülü ABD Başkanı Obama'ya verildi

kpss devamıTürkiye AB görüşmelerinde başmüzakereci Egemen Ba-
ğış.
AB Başmüzakereci
Egemen Bağış
Dünya Ekonomik Forumu’nun 40. sı 2010 yılının ocak
ayında İsviçre’nin Davos kentinde toplanıyor.
40. Dünya Ekonomik Fo-
rumu
Davos
29-30 Mart tarihlerinde Kanada-Gatineau’da G-8 ülkeleri
dışişleri bakanlarını toplantısı yapıldı
G8 ülkeleri Dışişleri Ba-
kanları toplantısı
2010-Mart Kanada
G-8 ülkeleri ABD, Almanya, Fransa,  İtalya,  İngiltere, Ka-
nada, Japonya ve Rusya.
26 Haziran 2010’da Kanada-Toronto’nun 250 km. kuzeyin-
de bulunan Muskoka’da yapılacak.
G-8
Kanada-Muskoka
Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na alternatif olarak
küreselleşme karşıtlarının düzenlendiği Dünya Sosyal Fo-
rumu, 2010 yılı Ocak ayında Brezilya’nın Porto Allegre
şehrinde düzenlendi.
Dünya Sosyal Forumu
Brezilya
Porto Allegre
UNESCO 2010 yılını kültürlerarası yaklaşım ve biyoçeşitlilik
yılı ilan etti.
Esra Bayar bildirdi. Teşekkürler
UNESCO  2010
Kültürler arası yaklaşım
ve Biyoçeşitlilik yılı
2010 Kış Olimpiyatları, Kanada'nın Vancouver şehrinde
12 - 28 Şubat 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ferdi Mazgal bildirdi. Teşekkürler
2010 Kış Olimpiyatları
Vancouver/Kanada 2010 KPSS için Güncel Olaylar

2. Karadeniz Oyunları, 2010 yılında  Romanya'nın
Köstence şehrinde düzenlenecek.
2010 2. Karadeniz Oyun-
ları
Romanya/Köstence
2010 yılında iki defa toplanacak  G-20 zirvesi ilk olarak
Haziran ayında Kanada - Toronto’da, ikinci kez ise Kasım
ayında Güney Kore’nin başkenti Seul’de yapılacak
G 20 Üyeleri:
Türkiye, ABD, Hindistan, Japonya, Brezilya, Rusya,
Almanya, Arjantin, Fransa, Suudi Arabistan, Meksika,
Güney Afrika, Birleşik Krallık, Güney Kore,  İtalya, Çin,
Kanada, Avustralya, Endonezya ve Avrupa Birliği Dönem
Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı.

57. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin de üyesi olduğu G-
20 üyesi ülkelerden biri değildir?
A) Arjantin
B) Çin
C) Almanya
D) Malezya
E) Suudi Arabistan

Bu soru biz bilgiyi sayfaya koyduktan sonra 8 Mayıs’ta ya-
pılan TODAİE sınavında sorulmuştur.

G20  
1. Toplantı 2010 Haziran
Toronto
2. Toplantı 2010 Kasım
Seul
İlki Ocak 2008’de İspanya/Madrid’de ikincisi ise 2009 yılında
İstanbul’da yapılan BM Medeniyetler  İttifakı Forumu’nun
üçüncüsü 28-29 Mayıs 2010’da Brezilya’da yapıldı.
3. BM Medeniyetler  İtti-
fakı Forumu
Brezilya
2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Türkiye’de yapı-
lacak. Grup maçları  İstanbul, Ankara,  İzmir ve Kayseri’de
yapılacak.
2010 Dünya Basketbol
Şampiyonası
Türkiye
Dünya Gençlik Kongresi 2010 yılında Türkiye'de yapı-
lacak.
Dünya Gençlik Kongresi
2010
Türkiye
Londra 2012 Olimpiyat Oyunları’nın ev sahibi oldu.

Londra
2012 Olimpiyat Oyunları
Türkiye'nin UNESCO dünya kültür mirası listesine aday
gösterilen alanları:

Sümela Manastırı
Mardin Evleri
Efes Antik Kenti
2010 Dünya  Bayanlar Voleybol  Şampiyonası Kasım
ayında Japonya’da yapılacak.
Bayanlar Voleybol  Şam-
piyonası
Japonya
 2010 KPSS için Güncel Olaylar

2010 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası Eylül ayın-
da İtalya’da yapılacak.
Erkekler Voleybol  Şam-
piyonası
İtalya
2010 yılı Türkiye’de Japonya yılı ilan edildi. Bu çerçevede
çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
2010
Japonya yılı
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri
Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen törenle, Geleneksel
Sanatlar dalında  Uğur Derman’a, Sinema dalında  Nuri
Bilge Ceylan’a, Kültür ve Sanat Kurumu olarak,  Sakıp
Sabancı Müzesi’ne verildi.

48. “Kültür ve Sanat Kurumu” olarak, 2009 yılında Cum-
hurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü alan müze
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pera Müzesi
B) Sadberk Hanım Müzesi
C) Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi
D) İstanbul Modern Sanat Müzesi
E) Sakıp Sabancı Müzesi


Bu soru biz bilgiyi sayfaya koyduktan sonra 8 Mayıs’ta ya-
pılan TODAİE sınavında sorulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Kültür
ve Sanat Büyük Ödülleri
Uğur Derman
Nuri Bilge Ceylan
Sakıp Sabancı Müzesi
Türkiye ve  Lübnan arasında karşılıklı olarak vize uygula-
ması kaldırıldı. Ocak 2010
Vize Kaldırıldı
Lübnan
Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi tarafından da onaylanan Lizbon
Anlaşması 2009 Aralık ayında yürürlüğe girdi. Lizbon an-
laşması çerçevesinde iki yeni makam oluşturuldu. Avrupa
Konseyi Başkanlığı'na Belçika Başbakanı Herman von
Rompuy, dış politika temsilciliğine de Ticaretten Sorumlu
Komisyon üyesi Catherine Ashton getirildi.
Lizbon Anlaşması
Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı 2010 yılının ilk altı
ayında İspanya, ikinci altı ayında ise Belçika’ ya verildi.
2010 Avrupa Birliği Dö-
nem Başkanlığı
İspanya
Belçika
Avrupa Konseyi tarihinde ilk kez bir Türk Parlamenter, Av-
rupa Konseyi Parlamenter Meclisi  Başkanlık görevine
seçildi. Avrupa Konseyi Parlementer Meclisi Başkanı AK
Parti Antalya milletvekili  Mevlüt Çavuşoğlu' dur.
Havva Akkaya bildirdi. Teşekkürler.
Avrupa Konseyi Parla-
menter Meclisi

Mevlüt Çavuşoğlu 2010 KPSS için Güncel Olaylar

2009 yılında 81 ilden; 67’sinin nüfusu bir önceki yıla göre
artarken, 14 ilin nüfusu azalmıştır. Nüfus artış hızı en düşük
olan ilk üç il; Tunceli (binde -40), Ardahan (binde -37) ve
Kars (binde -18,1)’dır. Nüfus artış hızı en yüksek olan ilk üç
il  ise sırasıyla; Çankırı (binde 49,4), Bilecik (binde 45) ve
Isparta  (binde 32,2)’dır.
Zafer Işık bildirdi. Teşekkürler.

Görev süresi sona eren Ahmet Ertürk’ün yerine yeni TMSF
(Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) başkanı olarak  Şakir
Ercan Gül atandı.
Osman Mermerkaya bildirdi. Teşekkürler.
TMSF Başkanı
Şakir Ercan Gül
Orta Asya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşımak amacıyla ger-
çekleştirilecek ve önemli bir bölümü Türkiye’den geçecek
olan boru hattı projesi  Nabucco’ dur Proje 2002 yılında
BOTAŞ (Türkiye) tarafından başlatılmıştır. Boru hattı ortak-
ları eşit hisse ile BOTAŞ (Türkiye), Bulgargaz (Bulgaris-
tan), Transgaz (Romanya), MOL (Macaristan), OMV
(Avusturya) ve RWE (Almanya)'dir.
Cüneyt Selimoğlu bildirdi. Teşekkürler.
NABUCCO
Türkiye
Bulgaristan
Romanya
Macaristan
Avusturya
Almanya
Türkiye 2010'da yapılacak olan  Dünya Münazara Ya-
rışması’na ev sahipliği yapacak.
Cüneyt Selimoğlu bildirdi. Teşekkürler.
Dünya Münazara Yarış-
ması
2010 Türkiye
2010 yılındaki Expo Şanghay’da düzenlenecek.
Cüneyt Selimoğlu bildirdi. Teşekkürler.
2010 EXPO
Şanghay
2012 Dünya Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapıla-
cak.
Cüneyt Selimoğlu bildirdi. Teşekkürler.
2012
Dünya Atletizm Şampi-
yonası
Türkiye
2010 Eurovision şarkı yarışması Norveç'te yapılacak. Tür-
kiye'yi Manga temsil edecek.
Hüseyin Demirel bildirdi. Teşekkürler.
2010 Eurovision
Norveç
Manga
Dünyanın ilk demokratik meclis binası TBMM desteğiyle resto-
re ediliyor. 2010'da dünyanın tüm demokratik parlamento
başkanlarının katılacağı bir toplantının PATARA Antik kentin-
de yapılması planlanıyor.
Olca  Şeşeoğulları ve Ömer Bayraktar bildirdi. Teşek-
kürler
Demokratik Meclis Binası
2010
Patara(Kaş)
Türkiye'nin halka açık ilk  Planetaryum’u  2010 yılında
Gaziantep'te hizmete girecek.
Ömer Bayraktar bildirdi. Teşekkürler
Planetaryum
Gaziantep 2010 KPSS için Güncel Olaylar

60. Berlin Film Festivali Berlinale'de, "Altın Ayı" ödülü-
nü,  Semih Kaplanoğlu'nun "BAL" adlı filmi kazandı. Bu
film yönetmenin üçleme olarak başladığı serinin üçüncü
filmi. Üçlemenin diğer filmleri yine ödüller kazanmış olan
“SÜT” ve “YUMURTA”.
Havva Akkaya ve Hüseyin Demirel bildirdi. Teşekkür-
ler.

46. Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı, 2010’da
60.sı düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali’nde bü-
yük ödül olan Altın Ayı’yı alan film aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Bal
B) Nefes
C) Nokta
D) Hayat Var
E) Pandora’nın Kutusu

Bu soru biz bilgiyi sayfaya koyduktan sonra 8 Mayıs’ta ya-
pılan TODAİE sınavında sorulmuştur.

Berlin Film Festivali
Semih Kaplanoğlu
“BAL”
Devlet Planlama Teşkilatı (Kamu harcamalarına disiplin
getirecek olan  MALİ KURAL’IN) 2011'de uygulanacağını
açıkladı. Mali Kural Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Büt-
çe Komisyonunda kabul edildi 18/06/2010
Gökhan Göksu bildirdi. Teşekkürler
MALİ KURAL
2010 yılı Yatırım Planına göre, kamu yatırımlarından en
yüksek payı alan sektör ULAŞTIRMA olacaktır.
Gökhan Göksu bildirdi. Teşekkürler

16. Dünya  Verimlilik Kongresi  2010 yılında  Türkiye’de
yapılacak.
Ömer Bayraktar bildirdi. Teşekkürler

25 Şubat 2010 İhsan Doğramacı öldü. YÖK ün kurucusu
ve ilk YÖK başkanı olan Doğramacı aynı zamanda ilk özel
üniversite olan Bilkent Üniversitesi’nin de kurucusu idi.
YÖK Kurucusu
İhsan Doğramacı
2010 OSCAR ÖDÜLLERİ
En İyi Film: The Hurt Locker
En İyi Yönetmen: Kathryn Bigelow (The Hurt Locker)
En İyi Erkek Oyuncu: Jeff Bridges (Crazy Heart)
En İyi Kadın Oyuncu: Sandra Bullock (The Blind Side)

2010 OSCAR
Cumhuriyetin ilk kadın öğretmenlerinden  Refet Angın
2010 Ocak ayında tedavi gördüğü hastanede hayata gözle-
rini yumdu.
Turgut Agyar bildirdi. Teşekkürler
Refet Angın 2010 KPSS için Güncel Olaylar

ABD'nin Temsilciler Meclisi Dış  İlişkiler Komitesince
04.Mart.2010 tarihinde  "Sözde Ermeni  İddaları içeren
tasarı" kabul edildi. ABD ile birlikte tüm dünyada
1965'den bugüne kadar soykırımı kabul eden ülke sayı-
sı 19'a yükseldi. Bu ülkeleri hatırlamak gerekirse; Urugu-
ay, Arjantin, Güney Kıbrıs, Rusya, Kanada, Yunanistan,
Lübnan, Belçika, İtalya, Vatikan, Fransa, İsviçre, Slovakya,
Hollanda, Polonya, Almanya, Venezuella, Litvanya, Şili'dir.
Buna karşılık  soykırımı kabul etmeyen ülke sayısı ise
7'dir. Bunlar: Azerbeycan, Birleşik Krallık, Bulgaristan,
İsrail, İsveç, Danimarka ve Türkiye'dir.
Gökhan Göksu bildirdi. Teşekkürler
Soykırım Tasarısı
Güney Kore ile Türkiye arasında Sinop nükleer sant-
ralının kurulması için anlaşma imzalandı.
Mersin-Akkuyu'ya nükleer santral yapılması için Rusya ile
görüşmeler sürerken, Sinop'a kurulması planlanan ikinci
nükleer santral için de Güney Kore ile anlaşmaya varıldı.
Güney Kore Elektrik Enerjisi  Şirketi (KEPCO) ile Elektrik
Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) arasında, nükleer enerji ala-
nında işbirliği anlaşması imzalandı.
Şeyma Mergen ve Nurcihan Harman Bildirdi. Teşek-
kürler
Sinop Nükleer Santrali
Güney Kore
67. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en çok konu-
şulan filmi 'Avatar', En İyi Film ve En  İyi Yönetmen ödüllerini
kazandı.
En İyi Film (Drama): Avatar
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Jeff Bridges (Crazy Heart)
En  İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sandra Bullock (The Blind
Side
En İyi Yönetmen: James Cameron (Avatar)
En İyi Senaryo: Aklı Havada/ Up In The Air (Jason Reitman,
Sheldon Turner)

Hüseyin Demirel bildirdi. Teşekkürler
67. Altın Küre Ödülleri
Geleneksel olarak Almanya’da yapılan  Küresel Ekonomi
Sempozyumu, bu yıl Eylül ayında İstanbul’da gerçekle-
şecek. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve
‘Alternatif Davos Zirvesi’ olarak da kabul edilen Sempoz-
yumda, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu sorunlar ve
buna ilişkin çözüm yolları tartışılacak.
Hüseyin Demirel bildirdi. Teşekkürler
Küresel Ekonomi Sem-
pozyumu
2010 İstanbul 2010 KPSS için Güncel Olaylar

Abdülcanbaz karakterinin yaratıcısı, Cumhuriyet Gazete-
si'nde “Söz Çizginin” başlığıyla karikatürleri yayımlanan
Turhan Selçuk, 88 yaşında yaşama gözlerini yumdu.
Türkiye''de karikatüre yön veren isimlerden olan Turhan
Selçuk, Semih Balcıoğlu ve Ferit Öngören ile beraber Kari-
katürcüler Derneği'nin de kurucularından.
Şeyma Mergen bildirdi. Teşekkürler
47. 1922-2010 yılları arasında yaşamış, Türk mizahına yön
veren karikatür sanatçılarından biri olarak kabul edilen,
Karikatür Derneğinin kurucularından olan ve özellikle
Abdülcanbaz tiplemesiyle tanınan karikatür sanatçısı kim-
dir?

A) Oğuz Aral
B) Turhan Selçuk
C) Nehar Tüblek
D) Ferruh Doğan
E) Semih Balcıoğlu

Bu soru biz bilgiyi sayfaya koyduktan sonra 8 Mayıs’ta ya-
pılan TODAİE sınavında sorulmuştur.

Turhan Selçuk
Fransa’da 2010 yılı Türk yılı olarak kutlanmaktadır. (2009
un ikinci yarısından başlayıp,  Mart 2010”a kadar ''Türk
yılı'' olarak kutlanacak.)
Hüseyin Demirel bildirdi. Teşekkürler
Fransa
Türk Yılı
Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek
ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordi-
nasyonu sağlamak üzere  İçişleri Bakanlığına bağlı  Kamu
Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kuruldu.
Selçuk Bal bildirdi. Teşekkürler
Kamu Düzeni ve Güven-
liği Müsteşarlığı
Bütçe açığı % 12,7 olan ve ekonomisi çökme noktasına
gelen AB ülkesi YUNANİSTAN'dır.
Barış Teymur bildirdi. Teşekkürler
Yunanistan
MİLLETVEKİLİ SAYILARI DEĞİŞTİ:
Milletvekili Sayısı Artan İller
Ankara'nın milletvekili sayısı 29'dan 31'e, Bursa 16'dan
17'ye, Diyarbakır 10'dan 11'e, Gaziantep 10'dan 12'ye,
İstanbul 70'den 84'e,  İzmir 24'den 26'ya, Kayseri 8'den
9'a, Kocaeli 9'dan 11'e, Sakarya 6'dan 7'ye, Tekirdağ 5'den
6'ya, Van 7'den 8'e ve Şırnak 3'den 4'e çıktı.
Milletvekili Sayısı Azalan İller
Afyonkarahisar, Ağrı, Aydın, Bitlis, Çankırı, Çorum, Erzin-
can, Erzurum, Giresun, Isparta, Kastamonu, Kırşehir, Kon-
ya, Kütahya, Malatya, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon,
Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük.

 2010 KPSS için Güncel Olaylar

Can Yayınları’nın kurucusu  Erdal Öz’ün anısını yaşatmak
amacıyla ailesi tarafından Can Yayınları’nın katkılarıyla ku-
rulan Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi Nur-
dan Gürbilek oldu.
Görkem Tuğçe Namver bildirdi. Teşekkürler
Erdal Öz Edebiyat Ödülü
Nurdan Gürbilek
Berlin – Nürnberg Film festivalinde en iyi film ödülünü
yönetmenliğini Pelin Esmer’in yaptığı "11'e 10 Kala" filmi
aldı. Daha önce Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi
film ve en iyi senaryo, İstanbul Film Festivali'nde jüri özel
ödülünü, Abu Dabi Film Festivali'nde en iyi yeni yönetmen,
Tromsö Film Festivalinde de FIPRESCI ödülünü almıştı.
Nürnberg Türk-Alman Film Festivali'nde en iyi kadın oyun-
cu ödülünü "Die Fremde" (Yabancı) filmindeki oyunuyla
Sibel Kekilli, en iyi erkek oyuncu ödülünü de "Karanlık-
takiler" filminde oynayan Erdem Akakçe aldı.
Görkem Tuğçe Namver bildirdi. Teşekkürler
Berlin-Nürnberg Film
Festivali
11'e 10 Kala
21. Ankara Uluslararası Film Festivali Ödülleri
En iyi film Aslı Özge’nin Köprüdekiler
En İyi Yönetmen Ödülü'nü 11’e 10 Kala ile Pelin Esmer
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Başka Dilde Aşk filmindeki
rolüyle Saadet Işıl Aksoy
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Başka Dilde Aşkı filminde-
ki rolüyle Mert Fırat


Her yıl bir ülkede devlet yetkilisine "Uluslararası ilişkilerin
gelişmesine sağladığı katkılardan" dolayı ödüllendiren İngi-
liz Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (Chatham
Hause) 2010 için cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü seçti.
Hüseyin Demirel bildirdi. Teşekkürler
Chatham Hause 2010
Abdullah Gül
Anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulmasında
öngörülen süre, 120 günden 60 güne indirildi. Yurt dışın-
da yaşayan vatandaşların halk oylamasında oy kullanacak-
ları süre ise 40 günden 20 güne çekilecek.
Hacı Gürel bildirdi. Teşekkürler

Türk sinemasının değerli sanatçısı Türkan Şoray 12 Mart
2010 Cuma günü İstanbul Nippon Hotel’de yapılan basın
toplantısı ile UNICEF-Türkiye İyi Niyet Elçisi ilan edildi.
Hasan Ulukaya bildirdi. Teşekkürler
Türkan Şoray
UNICEF-Türkiye İyi Niyet
Elçisi
3. YEŞİLÇAM ÖDÜLLERİ
En İyi Film: Nefes: Vatan Sağ Olsun
En İyi Yönetmen: Reha Erdem-Hayat Var
En İyi Kadın Oyuncu: Binnur Kaya-Vavien
En İyi Erkek Oyuncu: Mert Fırat-Başka Dilde Aşk
Barış Teymur bildirdi. Teşekkürler
 2010 KPSS için Güncel Olaylar

2009 yılında
En çok kâr eden KAMU BANKASI:Ziraat Bankası
En çok kâr eden ÖZEL BANKA:Garanti Bankası olmuştur.
Barış Teymur bildirdi. Teşekkürler

Dünya tarihinin en büyük bilimsel deneyi evreni anlama
yolunda yepyeni adımlar atılmasını sağlayan “Büyük Patla-
ma” (Bing Bang) deneyi (Büyük Hadron Çarpıştırılma-
sı)  İsviçre’nin CERN şehrinde başarıyla gerçekleştirildi.

Hacı Gürel bildirdi. Teşekkürler
Bing Bang
İsviçre/CERN
Büyük Hadron Çarpıştı-
rılması
Ülkemizin en büyük ve kurumsal ağaçlandırma çalışması
''81 ilde 81 Orman''  Projesi TEMA Vakfı öncülüğünde
başlatıldı.
Hasan Ulukaya bildirdi. Teşekkürler
81 ilde 81 Orman
TEMA Vakfı
49 ülkeden 10 bin sporcunun katılacağı Avrupa Gençlik
Olimpiyatları 2011 yılında Trabzon'da yapılacak.

Mehmet Ali Şahin bildirdi. Teşekkürler
Avrupa Gençlik Olimpi-
yatları
2011
Trabzon
Avrupa Birliği liderleri yeni bir başkan ve dışişleri bakanı
seçti. Belçika Başbakanı Herman Van Rompuy, Başkan
olurken birliğin ticaret sorumlusu Catherine Ashton Dışiş-
leri Bakanlığına getirildi.
Sarper Akyol bildirdi. Teşekkürler
AB Başkanı
Herman Van Rompuy
ABD Başkanı Barack Obama'nın ev sahipliğinde, 47 ülkenin
lideri, nükleer güvenlik, nükleer terörizm tehdidi ve dünya
genelindeki nükleer materyallerin güvence altına alınması-
nın yollarını ele alacağı Nükleer Güvenlik Zirvesi
(Nuclear Security Summit) 13 Nisan 2010 tarihinde ya-
pıldı.
Barış Teymur bildirdi. Teşekkürler
Nükleer Güvenlik zirvesi
ABD
13 Nisan 2010

İnsan Haklarıyla İlgili Özel Günler
1. Birleşmiş Milletler Günü ( 24 Ekim)
2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Kabul Edilişinin Yıl
Dönümü (10 Aralık)
3. Çocuk Hakları Günü ( 20 Kasım)
4. Dünya Çocuk Günü ( Ekim ayının ilk pazartesi günü)
5. dünya Kadınlar Günü ( 8 Mart)
6. Sakatlar Haftası ( 10-16 Mayıs)
7. Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının ikinci Pazar günü)
8. Avrupa Konseyi Günü (5 Mayıs)
9. Dünya Barış Günü ( 1 Eylül)
Sarper Akyol bildirdi. Teşekkürler
 2010 KPSS için Güncel Olaylar

Almanya'nın ilk Türk kökenli bakanı olarak Aşağı Saksonya
Kabinesine giren Aygül Özkan dır.
Hasan Hüseyin Palta bildirdi. Teşekkürler
Aygül Özkan
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ulusal Birlik Partisi
başkanı ve başbakan Deviş Eroğlu kazandı.
Hasan Hüseyin Palta ve Hüseyin Demirel bildirdi. Te-
şekkürler
KKTC Cumhurbaşkanı
Derviş Eroğlu
29.Uluslararası İstanbul Film Festivali Altın Lale
ödülleri:

• En İyi Film ödülünü Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın
yönettiği VAVİEN filmine;
• En İyi Yönetmen ödülünü Min Dît - Ben Gördüm fil-
miyle MİRAZ BEZAR'a vermiştir.
• En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Min Dît - Ben Gördüm fil-
mindeki rolüyle ŞENAY ORAK'a,
• En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Beş Şehir filmindeki rolüyle
TANSU BİÇER'e verilmiştir.
Hüseyin Demirel bildirdi. Teşekkürler

TBMM’nin 23. Yasama Dönemi
TC hükümeti - 60. Hükümet
Ahmet Özen bildirdi. Teşekkürler

Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşma ile Rusya’ya
yapılacak 30 günlük ziyaretlerde vize uygulaması kaldırıldı.
Ogün Kartal bildirdi. Teşekkürler
Vize Kaldırıldı
Rusya
Türkiye ile Rusya Mersin Akkuyu’da kurulacak olan nük-
leer santralın yapım anlaşmasını imzaladı. Sinop ‘ta yapıla-
cak olan ve Güney Kore ile yapılan anlaşmadan sonra bu
santral Türkiye’nin ikinci nükleer santralı olacak.
Nükleer Santral
Mersin Akkuyu
Rusya
Yeni kurulan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’na
eski İstanbul valisi Muammer Güler atandı


` IMF'nin en yetkili organı - GÜVERNÖRLER KURULU’dur.
` IMF rezerv parası SDR'dir
` 10 Nisan 2010 tarihinde Rusya'da meydana gelen ve 132
kişinin öldüğü uçak kazasında Polonya devletinin neredeyse
tüm üst düzey yönetimi hayatını kaybetti. Bu kazada haya-
tını kaybeden Polonya devlet başkanı Lech Kaczynski
` 2010 Basketbol Şampiyonası'nın maskotu olarak: VAN
KEDISI seçildi
` Ekonomist Dergisinin düzenlediği yarışmada "2009 Yılının
Bürokratı" TCMB Başkanı DURMUŞ YILMAZ
Atahan Koca bildirdi. Teşekkürler
 2010 KPSS için Güncel Olaylar

İran’ın nükleer çalışmalarında kullanacağı uranyum için
Türkiye, Brezilya ve İran arasında takas anlaşması imza-
landı.


2004 yılında Avrupa Birliği’ne üye olmakla birlikte avro
kullanmayan ancak 2010 yılında avro kullanmaya başlama-
sı beklenen ülkeler; Çek Cumhuriyeti, Letonya,
Litvanya, Estonya, Macaristan ve Polonya’dır.
Gökçe Yunar bildirdi. Teşekkürler
AVRO Alanı
2010
UEFA'nın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahip-
liği yapacak ülkeyi belirleyeceği toplantı, Cenevre'de sona
erdi.Euro 2016'ya ev sahipliğini Fransa'ya verdiler. Oyla-
mada Fransa'ya 7, Türkiye'ye 6 oy çıktı.
Şeyma Mergen ve Hüseyin Demirel bildirdi. Teşek-
kürler
2016 Avrupa Futbol
Şampiyonası
Fransa
Norveç’in Oslo kentinde yapılan Eurovision şarkı yarış-
masında Türkiye Manga grubuyla 2. oldu.
2010 Eurovision
Türkiye 2.
Uluslararası Finans Enstitütüsü (IIF) ‘nün 2010 Bahar
toplantısı 9-11 Haziran 2010’da Viyana’da yapıldı


Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'-
ya Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Bernard Emie tarafından
Fransız devlet nişanı Legion d'Honneur verildi.
Ferdi Köse bildirdi. Teşekkürler

CICA
20 Asyalı ülkenin katılımıyla oluşturulan Asyada İş Birliği
ve Güven Artırıcı Önlemler Konfreransı Haziran ayında
İstanbul’da toplandı.
CICA üyeleri şu ülkelerden meydana geliyor: Afganistan,
Azerbaycan, Çin, Hindistan, Mısır, İran, İsrail, Ürdün, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Filistin Yöneti-
mi, Güney Kore, Rusya, Tacikistan, Tayland, Birleşik Arap
Emirlikleri, Özbekistan ve Türkiye.


2010 da 187 yıl sonra faaliyete geçerek 6 kilometre yükse-
ğe toz ve kül püskürten İzlanda yanardağın adı:
Eyjafjallajokull2011 Avrupa Kültür Başkentleri :
TURKU (Finlandiya) – TALLİNN (Estonya)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder